JÁ CHCI TEBE KOLOBĚŽKÁŘI/ŘKO !!!

2. navrh
Hledáme všechny co jezdí na koloběžkach v okrese Nový Jičín. Rád bych našel všechny koloběžkaře v okrese a udělal nějaky výlet.
Jestli chceš se dozvědět víc o koloběžkách nebo máš zájem zkusit, stačí se ozvat.

Napiš na čem jezdíš a odkud si do kometářů nebo na email:

footbike4everyone@gmail.com

Zajímavé odkazy:
Footbike for Everyone na FB:
https://www.facebook.com/groups/1536099200011285/

BO KOLOBKA!!! na FB
https://www.facebook.com/groups/294580303889814/

BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA web
http://www.bokolobkatym.cz/

Na viděnou na stupátku

Pepe

 

Prějeti Kanady na kolobezce (XING Canada on footbike)

Zdravim vsechny z Quebec City z radosti oznamuji ze se mi splnil sen o prejezdu Kanady na kolobezce (5200 za 42 dni jizdy)

Chtel bych podekovat vsem pomohli a podporovali. Konkretnene menu trenerovi Markovi za super pripravu, Canak Industries (Lothar), ATEX sportswear, TUFO (nejlepsi plaste prejezdu), Milan Sochor (svarec nosice).

Splněný sen… A dream came true…

Pár dní před Quebec City jsem sám nemohl uvěřit, že už jsme skoro u konce. Mám stále vrytou vzpomínku z benzínky někdy na začátku Saskatchewanu , jak se díváme na mapu Kanady, jak malý kousek jsem ujeli a jak velký kus ještě musíme ujet a teďka už jsme jen pár dní před vysněným cílem.

Ve Vancouveru 9.7.2016 jsem byli 4 koloběžkáři,

já (https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-josef-kvita/ )
Frederic ( https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-frederic-benoist/ )
Guido ( https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-guido-pfeiffermann/ )
Petr ( https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-petr-kupa/ )
s jedním cílem, bohužel Petr kvůli zdravotním problémům nepřejel Skaliské hory 😦

DSC04201

My tři jsme dne 25.8.2016 dojeli na koloběžkách jako první z Vancouveru do Quebec City. Cestou jsme museli ujet víc než 5210km, s převýšením 27057m za 42 dní jízdy. Bylo to největší koloběžkové dobrodružství, které jsem zažil. Získal jsem hromadu zkušeností a naučil jsem toho hrozně moc od mých nových kamarádů. Hlavně o koloběžkách, ale taky i o nich a jejich zvyklostech v rodné zemi.
Aby bylo vůbec možné začít tuto expedici, musel jsem udělat hrozně moc práce na sobě, koloběžce a organizačně. Chtěl bych poděkovat mnoha lidem a partnerům:

 • Začal bych od fyzické připravy a stravy, kterou mi připravil můj kamarád a trenér Marek Pluhař , se kterou jsme začali na podzim minulého roku.  ( https://footbike4everyonecom.wordpress.com/muj-nutricni-specialista-a-kondicni-trener-my-nutrition-specialist-and-conditioning-coach/ ),
 • Milan Sochor, původem z Kopřivnice a žijící v Edmontonu mi svařil perfektně můj hliníkový nosič,
 • Samozřejmě mojím koloběžkovým kolegům Fredericovi, Guidovi a Petrovi
 • Pomohlo mi hrozně moc lidí na cestě Kanadou, tady pár jmenovitě…  Ve Vancouveru se o mě starali Petr s Luckou. Ke Calgary nám dovezli perfektní řizky Eliška s Járou. Moje Ivča dojela s Pavlem až z Edmontonu. Farmař Fred,který nás zachránil před žízní a také jsem spali u něho na zahradě. Zuzka nás nechala spát v jejim bytě 2 dny v Montrealu. V Neuville u Emmanuel a Carol jsme přespali pár dní a hlavně jsme s nimi oslavili konec našeho přejezdu. Díky moc všem 😉

DSC_1882.JPG

Všem co darovali peníze pro Nikolku a Solibad. Je to moje první charitativní zkušenost tohodle typu. Po rozhovoru s cyklisty přejiždějící Kanadu, už vím že mám do přiště co vylepšit.  Samozřejmě ještě stále můžete posílat peníze a jinou formou pomoci.
( https://footbike4everyonecom.wordpress.com/jak-muzete-pomoct-nikolce-how-can-you-help-nikolka/ )

Trochu bych to chtěl na konec zhodnotit. Byl to sen pro mnohe nesplnitelný i z řad dlouholetách koloběžkářů. Já jsem od začatku věřil, že to dokážu, ale že to bude extrémně náročné po fyzické stránce. Proto jsem se snažil co nejlépe připravit a dobrá příprava byla určitě znát během přejezdu.

Bylo třeba koloběžku a výbavu před přejezdem co nejlépe otestovat, ale nebylo na to dostatek času. Vše se testovalo postupně od prvního dne až do posledního. Pár věcí jsem dokonce i po cestě poslal zpátky do Edmontonu. Myslím si, že ty zásadni věci jsem si vybral dobře, jako koloběžku 28×28 (určitě lepší než 28×20), koncept nosiče a brašny, málá a lehká vábava (měl jsem nejlehčí komplet výbava + koloběžka).

Bylo to náročné na trénink a celkouvou přípravu tohoto projektu i s charitativní časti. Velice mnoho věcí jsem se musel před startem naučit a ještě víc jsem se naučil při samotném přejezdu. Myslím si, že učit a zkoušet se nové věci je velmi důležité pro osobní rozvoj. Mit cíl je neméně důležité, protože bez cíle nemáš směr a bez směru se jen motáš jak hovno pod splavem…

Jestli maš nějaký sen, klině i hodně bláznivý, neboj se vykročit za svým snem a každý den udělat malý krůček k cíli. Jdi za svým sném bez ohledu, co ti ostatní říkají. Vždycky budou lidé, kteří ti nebudou věřit, ale také se v tu správnou dobu objevi lidé, kteři ti pomůžou a posunou tě kupředu.  Nebude to jednoduché, ale bude to stát za TO. Takže zvedni tu prdel od počítače a makej udělat první krok!!!

DSC04935

 

 

A few days before Quebec City, I could not believe that we are almost at an end. I still remember a memories of a gas station near the beginning of Saskatchewan province as we were looking at the map of Canada how small piece we have ridden and how big piece we have to ride, and now on I’m only a few days before the desired finish.

In Vancouver on July 9th 2016, We vere 4  footbikers.
Me (https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-josef-kvita/)
Frederic (https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-frederic-benoist/)
Guido (https : //footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-guido-pfeiffermann/)
Petr (https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-petr-kupa/)

Petr unfortunately because of health problems could not pass Rocky Mountain 😦

The three of us have arrived on  August 25th 2016 as the first ones on footbike from Vancouver to Quebec City. Along the way I have ridden more than 5,210 km and elevation 27,057 m in 42 days. It was the largest footbike adventure that I’ve experienced. I got a pile of experience and I have learned so much from my friends. Mostly about footbike, but also about them and their habits in the home country.
In order to even begin this expedition, I had to do a lot of work on myself, footbike and organization things.

I would like to thank the many people and partners:

 • I would like to start from the physical and the meal preparation,  prepared  by my friend and trainer Mark Pluhar. What I am testing since fall last year. (Https://footbike4everyonecom.wordpress.com/muj-nutricni-specialista-a-kondicni-trener-my-nutrition-specialist-and-conditioning-coach/)
 • The next step was a scooter. Which was custom made by Václav Jun.
  (Https://wordpress.com/page/footbike4everyonecom.wordpress.com/965)
 • Milan Sochor, originally from Kopřivnice and currently living in Edmonton,  has welded aluminum carrier.
 • big thanks of course to my colleagues footbikers Frederic, Guido and Petr
 • On my way across Canada I have got helped by many people … In Vancouver have taken care of me Petr and Lucka. In Calgary Eliška and Jara have brought a perfect schnitzel for us. My Ivča has arrived with Pavel from Edmonton. Farmer Fred has saved us from dehydration and  we slept on his backyard. We have slept two days in Zuzka´s apartment in Montreal. In Neuville at  Emmanuel and Carol´s  house where we have slept for a few days, and even we have had a chance to celebrate the end of our crossing of Canada at their house. Thanks very much to all 😉

All who have donated the money for Nikolka and Solibad. It’s my first experience of charity project of this type. After the talking with cyclists of crossing the Canada, I found out what I have to catch up next time. Of course you can  still send a money and help other form of assistance. (Https://footbike4everyonecom.wordpress.com/jak-muzete-pomoct-nikolce-how-can-you-help-nikolka/)

I would like to evaluate the trip. It was an impossible dream for a lot of  footbikers. I believed from the beginning that I can make it. But I knew it will be extremely physically difficult . That’s why I tried my best to prepare and the good preparation was certainly known for the crossing.

DSC_1923.JPG

Footbike and gear for crossing have needed some testing, but it was not enough time. Everything has been tested sequentially from the first until the last day. I have sent a few things along the way  back to Edmonton. I think the basic things I have picked well like a scooter 28×28 (28×20 certainly better than in a direct comparison), the concept of rack and bag, small and light gear (I had the lightest complete equipment + footbike).

It was challenging to train and all preparation to the project and to charity. Many things I had  to learn before and I have learned at the actual crossing. I think the learning and trying new things is very important for personal development. To have a target is very  important, because without a target you don´t  have direction and without direction, just as shit turning below the weir …
If you have any dream, it doesn´t matter how crazy it is. Do not be afraid  and do not walk away off your dream and do every day a small step forward to the goal. Go for it and don´t  listen to others. There will be always  people who don´t  believe, but at same time appear good people who can help you to move forward. It will not be easy, but it will be worth it. So pick up your ass from the computer and do the first step forwards !!!

 

DSC_2066.JPG

 

 

 

 

Articles about Footbike Crossing Canada 2016

Interview:

Napříč Kanadou s touhou pomáhat – Příběh Josefa Kvity a jeho přátel

Zdravím všechny do Rybého hlavně Pod Polďak 😉

11. stránka

Click to access zpr_07_2016.pdf

Testovani nových komponentu/ Testing new components

Momentalně testuji:

 • novou vidlici z CrMo materiálu, vidlice je pro kotoučovou brzdu je kratši, aby byl nášlap ného čmelaka níž.
 • nové hlinikové řidítka a představec, ty to komponenty jsou vybrany, pro co nejpohodlnější dlouhé jízdy
 • nový přední nosič, který je odvozen od normalního nosiče na kolo, jen je uřezaná vrchni část na kterou mi přivařil kamarád hlinikový plech s lemem

IMG_20160513_185607.jpg
Na obrázku je první testovací jízda s novými komponenty. Na koloběžce je navěšeno více jak 16kg.

První představa byla mít velky nepromokavy bagl (30l) a malou brašnu na řiditkach, ale všechno musi byt co nejlehči. Pravděpodobně pojedu jen s velkým baglem a par věci budu mit na ramu navěšených.

Také nové běžecké boty na asfalt od firmy HOKA One One. První dojmy jsou pozitivní.

IMG_20160512_171910.jpg

Also, new road running shoes from HOKA One One. First feelings are positive.

 

In this moment I testing:

 • new fork from CrMo material, this fork is for disc brake and is very short, that why need it, because footboard can be lower.
 • new handlebar with stem, those components must be build for a very comfortable long ride.
 • the new front rack which is build from the regular bike rack, just I cut small regular base and my friend weld on aluminium plate
 • new handlebar with stem, those components must be build for a very comfortable long ride.
 • the new front rack which is build from the regular bike rack, just I cut small regular base and my friend weld on aluminium plate

IMG_20160513_131602.jpg

On pictures is the first testing ride with new components.
Fist idea was to carry big waterproof bag (30l) and small handlebar bag, but everything on footbike must be very light, that why I will go probably just with the big bag and some staff out side on a frame.

 

 

Nový způsob jak můžete pomoc Nikolce [A new way you can help Nikolce]

Je to velice jednoduche jak mužete pomoct Nikolce, stači kliknout a když chcete finančně podpořit, tak mužete skrz stranky ihned podpořit.

https://www.generosity.com/medical-fundraising/story-fearless-nicol-who-needs-your-help/x/13814452

Děkuji všem co přispěli a když nepřispěješ nevadi, ale aspoň sdilej všude kde mužeš. Tahle pomoc se taky počítá 😉

It’s very simple how you can help Nikolce, just click and you want to support financially, so you can promote through the pages immediately.

https://www.generosity.com/medical-fundraising/story-fearless-nicol-who-needs-your-help/x/13814452

Thank you to everyone who contributed and when nepřispěješ not matter, but at least & Share wherever you can. This assistance also counts;-)

Moje nedělní koloběžková jízda /My Sunday footbike ride

Přípravná jízda kolem řeky Saskatchewan v Edmontonu. Ujel jsem 100km s 6kg batohem na zadech (4l vody, foťak a další věci) a par věci v brašně na řiditkach.
Počasi bylo dobré a slunečné. Teplota kolem 10 stupňu a na některých místech foukal protivítr.

DSC_5843.png

 

GPS sledovani se zajimavými daty:

http://www.sports-tracker.com/workout/pepekvi/56f86da1e4b0ad89e6d3e5f2

Měl jsem problem s plaštčm, ktery jsem parkrat opravoval a musel jsem zajit i do obhcodu s kolama.

Tady je video:

Pár fotek:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1696300267324510&type=1

 

 

 

Training rides around Saskatchewan river in Edmonton. I rode 100km with my 6kg backpack (4l water, camera and more things) and few things in my handlebar bag.

The weather was nice and sunny, temperature around 10 degrees and some places was headwind

 

 

GPS tracking my ride with interesting data
http://www.sports-tracker.com/workout/pepekvi/56f86da1e4b0ad89e6d3e5f2
I have the problem with my tire, I must a few time repair tire and I must go bike shop.

Here is video:

 

Here are some pictures:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1696300267324510&type=1

 

Vývoj projektu / Evolution of project

Hodné změn se odehrálo od mojí ho prvního příspěvku na tento blog. Všechny vedou jen kupředu a cely tento projekt dostává reálný tvar. Tady jsou ty největší změny do dneška.

Too many changes on this project, from time when i wrote my first article on my new blog. Every change push this project forward and it gets real shape. Here is biggers change until today.

 1. Rozjíždějí se spolupracemi na dvou charitativních projektech, kliknutím na tento modrý odkaz a dozvíš se O Nikolce a tedy jak můžete pomoct.  Druhým je projekt SOLIBAD, badminton bez hranic, na který můžete také finančně přispět a pomoct dětem po celém světě, vice na solibad.net
 2. Trasa se změnila, poslední verze je z Vancouveru do Quebec City (5600km) mapa
 3. Už nejsem jediný koloběžkář, ale už jsme dokonce tři a možná budeme 4. V budoucnu bude o každém takový profil jako ten můj
 4. Poslední zásadní věc, je že pojedeme podle planu B. Bez podpory a všechny věci si povezeme na koloběžce.

 

 1. Taking off cooperation on two charity projects, click on this link and learn about Nikolce and here how you can help her. The second project is SOLIBAD, badminton without borders, which can also contribute financially and help children around the world, more on solibad.net
 2. The route has changed, the latest version is from Vancouver to Quebec City (5600 km) here is map
 3. Now I’m not the only footbiker, but we’re even 3 and maybe 4. In the future about any such profile as mine
 4. The last important thing,  we were going according to plan B. Without the support and all the things you carry on footbike.

 

DSC_5513.jpg

Canada