Prějeti Kanady na kolobezce (XING Canada on footbike)

Zdravim vsechny z Quebec City z radosti oznamuji ze se mi splnil sen o prejezdu Kanady na kolobezce (5200 za 42 dni jizdy)

Chtel bych podekovat vsem pomohli a podporovali. Konkretnene menu trenerovi Markovi za super pripravu, Canak Industries (Lothar), ATEX sportswear, TUFO (nejlepsi plaste prejezdu), Milan Sochor (svarec nosice).

Advertisements

Splněný sen… A dream came true…

Pár dní před Quebec City jsem sám nemohl uvěřit, že už jsme skoro u konce. Mám stále vrytou vzpomínku z benzínky někdy na začátku Saskatchewanu , jak se díváme na mapu Kanady, jak malý kousek jsem ujeli a jak velký kus ještě musíme ujet a teďka už jsme jen pár dní před vysněným cílem.

Ve Vancouveru 9.7.2016 jsem byli 4 koloběžkáři,

já (https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-josef-kvita/ )
Frederic ( https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-frederic-benoist/ )
Guido ( https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-guido-pfeiffermann/ )
Petr ( https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-petr-kupa/ )
s jedním cílem, bohužel Petr kvůli zdravotním problémům nepřejel Skaliské hory 😦

DSC04201

My tři jsme dne 25.8.2016 dojeli na koloběžkách jako první z Vancouveru do Quebec City. Cestou jsme museli ujet víc než 5210km, s převýšením 27057m za 42 dní jízdy. Bylo to největší koloběžkové dobrodružství, které jsem zažil. Získal jsem hromadu zkušeností a naučil jsem toho hrozně moc od mých nových kamarádů. Hlavně o koloběžkách, ale taky i o nich a jejich zvyklostech v rodné zemi.
Aby bylo vůbec možné začít tuto expedici, musel jsem udělat hrozně moc práce na sobě, koloběžce a organizačně. Chtěl bych poděkovat mnoha lidem a partnerům:

 • Začal bych od fyzické připravy a stravy, kterou mi připravil můj kamarád a trenér Marek Pluhař , se kterou jsme začali na podzim minulého roku.  ( https://footbike4everyonecom.wordpress.com/muj-nutricni-specialista-a-kondicni-trener-my-nutrition-specialist-and-conditioning-coach/ ),
 • Milan Sochor, původem z Kopřivnice a žijící v Edmontonu mi svařil perfektně můj hliníkový nosič,
 • Samozřejmě mojím koloběžkovým kolegům Fredericovi, Guidovi a Petrovi
 • Pomohlo mi hrozně moc lidí na cestě Kanadou, tady pár jmenovitě…  Ve Vancouveru se o mě starali Petr s Luckou. Ke Calgary nám dovezli perfektní řizky Eliška s Járou. Moje Ivča dojela s Pavlem až z Edmontonu. Farmař Fred,který nás zachránil před žízní a také jsem spali u něho na zahradě. Zuzka nás nechala spát v jejim bytě 2 dny v Montrealu. V Neuville u Emmanuel a Carol jsme přespali pár dní a hlavně jsme s nimi oslavili konec našeho přejezdu. Díky moc všem 😉

DSC_1882.JPG

Všem co darovali peníze pro Nikolku a Solibad. Je to moje první charitativní zkušenost tohodle typu. Po rozhovoru s cyklisty přejiždějící Kanadu, už vím že mám do přiště co vylepšit.  Samozřejmě ještě stále můžete posílat peníze a jinou formou pomoci.
( https://footbike4everyonecom.wordpress.com/jak-muzete-pomoct-nikolce-how-can-you-help-nikolka/ )

Trochu bych to chtěl na konec zhodnotit. Byl to sen pro mnohe nesplnitelný i z řad dlouholetách koloběžkářů. Já jsem od začatku věřil, že to dokážu, ale že to bude extrémně náročné po fyzické stránce. Proto jsem se snažil co nejlépe připravit a dobrá příprava byla určitě znát během přejezdu.

Bylo třeba koloběžku a výbavu před přejezdem co nejlépe otestovat, ale nebylo na to dostatek času. Vše se testovalo postupně od prvního dne až do posledního. Pár věcí jsem dokonce i po cestě poslal zpátky do Edmontonu. Myslím si, že ty zásadni věci jsem si vybral dobře, jako koloběžku 28×28 (určitě lepší než 28×20), koncept nosiče a brašny, málá a lehká vábava (měl jsem nejlehčí komplet výbava + koloběžka).

Bylo to náročné na trénink a celkouvou přípravu tohoto projektu i s charitativní časti. Velice mnoho věcí jsem se musel před startem naučit a ještě víc jsem se naučil při samotném přejezdu. Myslím si, že učit a zkoušet se nové věci je velmi důležité pro osobní rozvoj. Mit cíl je neméně důležité, protože bez cíle nemáš směr a bez směru se jen motáš jak hovno pod splavem…

Jestli maš nějaký sen, klině i hodně bláznivý, neboj se vykročit za svým snem a každý den udělat malý krůček k cíli. Jdi za svým sném bez ohledu, co ti ostatní říkají. Vždycky budou lidé, kteří ti nebudou věřit, ale také se v tu správnou dobu objevi lidé, kteři ti pomůžou a posunou tě kupředu.  Nebude to jednoduché, ale bude to stát za TO. Takže zvedni tu prdel od počítače a makej udělat první krok!!!

DSC04935

 

 

A few days before Quebec City, I could not believe that we are almost at an end. I still remember a memories of a gas station near the beginning of Saskatchewan province as we were looking at the map of Canada how small piece we have ridden and how big piece we have to ride, and now on I’m only a few days before the desired finish.

In Vancouver on July 9th 2016, We vere 4  footbikers.
Me (https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-josef-kvita/)
Frederic (https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-frederic-benoist/)
Guido (https : //footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-guido-pfeiffermann/)
Petr (https://footbike4everyonecom.wordpress.com/profil-petr-kupa/)

Petr unfortunately because of health problems could not pass Rocky Mountain 😦

The three of us have arrived on  August 25th 2016 as the first ones on footbike from Vancouver to Quebec City. Along the way I have ridden more than 5,210 km and elevation 27,057 m in 42 days. It was the largest footbike adventure that I’ve experienced. I got a pile of experience and I have learned so much from my friends. Mostly about footbike, but also about them and their habits in the home country.
In order to even begin this expedition, I had to do a lot of work on myself, footbike and organization things.

I would like to thank the many people and partners:

 • I would like to start from the physical and the meal preparation,  prepared  by my friend and trainer Mark Pluhar. What I am testing since fall last year. (Https://footbike4everyonecom.wordpress.com/muj-nutricni-specialista-a-kondicni-trener-my-nutrition-specialist-and-conditioning-coach/)
 • The next step was a scooter. Which was custom made by Václav Jun.
  (Https://wordpress.com/page/footbike4everyonecom.wordpress.com/965)
 • Milan Sochor, originally from Kopřivnice and currently living in Edmonton,  has welded aluminum carrier.
 • big thanks of course to my colleagues footbikers Frederic, Guido and Petr
 • On my way across Canada I have got helped by many people … In Vancouver have taken care of me Petr and Lucka. In Calgary Eliška and Jara have brought a perfect schnitzel for us. My Ivča has arrived with Pavel from Edmonton. Farmer Fred has saved us from dehydration and  we slept on his backyard. We have slept two days in Zuzka´s apartment in Montreal. In Neuville at  Emmanuel and Carol´s  house where we have slept for a few days, and even we have had a chance to celebrate the end of our crossing of Canada at their house. Thanks very much to all 😉

All who have donated the money for Nikolka and Solibad. It’s my first experience of charity project of this type. After the talking with cyclists of crossing the Canada, I found out what I have to catch up next time. Of course you can  still send a money and help other form of assistance. (Https://footbike4everyonecom.wordpress.com/jak-muzete-pomoct-nikolce-how-can-you-help-nikolka/)

I would like to evaluate the trip. It was an impossible dream for a lot of  footbikers. I believed from the beginning that I can make it. But I knew it will be extremely physically difficult . That’s why I tried my best to prepare and the good preparation was certainly known for the crossing.

DSC_1923.JPG

Footbike and gear for crossing have needed some testing, but it was not enough time. Everything has been tested sequentially from the first until the last day. I have sent a few things along the way  back to Edmonton. I think the basic things I have picked well like a scooter 28×28 (28×20 certainly better than in a direct comparison), the concept of rack and bag, small and light gear (I had the lightest complete equipment + footbike).

It was challenging to train and all preparation to the project and to charity. Many things I had  to learn before and I have learned at the actual crossing. I think the learning and trying new things is very important for personal development. To have a target is very  important, because without a target you don´t  have direction and without direction, just as shit turning below the weir …
If you have any dream, it doesn´t matter how crazy it is. Do not be afraid  and do not walk away off your dream and do every day a small step forward to the goal. Go for it and don´t  listen to others. There will be always  people who don´t  believe, but at same time appear good people who can help you to move forward. It will not be easy, but it will be worth it. So pick up your ass from the computer and do the first step forwards !!!

 

DSC_2066.JPG

 

 

 

 

Articles about Footbike Crossing Canada 2016

Interview:

Napříč Kanadou s touhou pomáhat – Příběh Josefa Kvity a jeho přátel

Zdravím všechny do Rybého hlavně Pod Polďak 😉

11. stránka

http://rybi.cz/zpravodaj/zpr_07_2016.pdf

Testovani nových komponentu/ Testing new components

Momentalně testuji:

 • novou vidlici z CrMo materiálu, vidlice je pro kotoučovou brzdu je kratši, aby byl nášlap ného čmelaka níž.
 • nové hlinikové řidítka a představec, ty to komponenty jsou vybrany, pro co nejpohodlnější dlouhé jízdy
 • nový přední nosič, který je odvozen od normalního nosiče na kolo, jen je uřezaná vrchni část na kterou mi přivařil kamarád hlinikový plech s lemem

IMG_20160513_185607.jpg
Na obrázku je první testovací jízda s novými komponenty. Na koloběžce je navěšeno více jak 16kg.

První představa byla mít velky nepromokavy bagl (30l) a malou brašnu na řiditkach, ale všechno musi byt co nejlehči. Pravděpodobně pojedu jen s velkým baglem a par věci budu mit na ramu navěšených.

Také nové běžecké boty na asfalt od firmy HOKA One One. První dojmy jsou pozitivní.

IMG_20160512_171910.jpg

Also, new road running shoes from HOKA One One. First feelings are positive.

 

In this moment I testing:

 • new fork from CrMo material, this fork is for disc brake and is very short, that why need it, because footboard can be lower.
 • new handlebar with stem, those components must be build for a very comfortable long ride.
 • the new front rack which is build from the regular bike rack, just I cut small regular base and my friend weld on aluminium plate
 • new handlebar with stem, those components must be build for a very comfortable long ride.
 • the new front rack which is build from the regular bike rack, just I cut small regular base and my friend weld on aluminium plate

IMG_20160513_131602.jpg

On pictures is the first testing ride with new components.
Fist idea was to carry big waterproof bag (30l) and small handlebar bag, but everything on footbike must be very light, that why I will go probably just with the big bag and some staff out side on a frame.

 

 

Nový způsob jak můžete pomoc Nikolce [A new way you can help Nikolce]

Je to velice jednoduche jak mužete pomoct Nikolce, stači kliknout a když chcete finančně podpořit, tak mužete skrz stranky ihned podpořit.

https://www.generosity.com/medical-fundraising/story-fearless-nicol-who-needs-your-help/x/13814452

Děkuji všem co přispěli a když nepřispěješ nevadi, ale aspoň sdilej všude kde mužeš. Tahle pomoc se taky počítá 😉

It’s very simple how you can help Nikolce, just click and you want to support financially, so you can promote through the pages immediately.

https://www.generosity.com/medical-fundraising/story-fearless-nicol-who-needs-your-help/x/13814452

Thank you to everyone who contributed and when nepřispěješ not matter, but at least & Share wherever you can. This assistance also counts;-)

Moje nedělní koloběžková jízda /My Sunday footbike ride

Přípravná jízda kolem řeky Saskatchewan v Edmontonu. Ujel jsem 100km s 6kg batohem na zadech (4l vody, foťak a další věci) a par věci v brašně na řiditkach.
Počasi bylo dobré a slunečné. Teplota kolem 10 stupňu a na některých místech foukal protivítr.

DSC_5843.png

 

GPS sledovani se zajimavými daty:

http://www.sports-tracker.com/workout/pepekvi/56f86da1e4b0ad89e6d3e5f2

Měl jsem problem s plaštčm, ktery jsem parkrat opravoval a musel jsem zajit i do obhcodu s kolama.

Tady je video:

Pár fotek:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1696300267324510&type=1

 

 

 

Training rides around Saskatchewan river in Edmonton. I rode 100km with my 6kg backpack (4l water, camera and more things) and few things in my handlebar bag.

The weather was nice and sunny, temperature around 10 degrees and some places was headwind

 

 

GPS tracking my ride with interesting data
http://www.sports-tracker.com/workout/pepekvi/56f86da1e4b0ad89e6d3e5f2
I have the problem with my tire, I must a few time repair tire and I must go bike shop.

Here is video:

 

Here are some pictures:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1696300267324510&type=1

 

Vývoj projektu / Evolution of project

Hodné změn se odehrálo od mojí ho prvního příspěvku na tento blog. Všechny vedou jen kupředu a cely tento projekt dostává reálný tvar. Tady jsou ty největší změny do dneška.

Too many changes on this project, from time when i wrote my first article on my new blog. Every change push this project forward and it gets real shape. Here is biggers change until today.

 1. Rozjíždějí se spolupracemi na dvou charitativních projektech, kliknutím na tento modrý odkaz a dozvíš se O Nikolce a tedy jak můžete pomoct.  Druhým je projekt SOLIBAD, badminton bez hranic, na který můžete také finančně přispět a pomoct dětem po celém světě, vice na solibad.net
 2. Trasa se změnila, poslední verze je z Vancouveru do Quebec City (5600km) mapa
 3. Už nejsem jediný koloběžkář, ale už jsme dokonce tři a možná budeme 4. V budoucnu bude o každém takový profil jako ten můj
 4. Poslední zásadní věc, je že pojedeme podle planu B. Bez podpory a všechny věci si povezeme na koloběžce.

 

 1. Taking off cooperation on two charity projects, click on this link and learn about Nikolce and here how you can help her. The second project is SOLIBAD, badminton without borders, which can also contribute financially and help children around the world, more on solibad.net
 2. The route has changed, the latest version is from Vancouver to Quebec City (5600 km) here is map
 3. Now I’m not the only footbiker, but we’re even 3 and maybe 4. In the future about any such profile as mine
 4. The last important thing,  we were going according to plan B. Without the support and all the things you carry on footbike.

 

DSC_5513.jpg

Canada

 

Footbike X-ING Canada, aneb POZOR, přejezd na koloběžce Kanadou

Before I was leaving  my home, heading to Canada, I was very excited for two amazing stages of Kick France 2013. When I rode 250 km per day, I got opportunity to see, how everything works, how footbikers and support team are very great guys. I have had crazy idea after France, I will cross Canada on footbike. I wanted to ride next summer after I came to Canada, but nothing was ready and even not me. I did not have enough resolve and inspiration. I did not know exact route. I did not have right people around me and I did not have who go with.         

Kick France 2013

after stage 14th  Kick France 2013 Saint-Lyon

   I have been  thinking a lot about it in last two years , but when I traveled to Alaska this year, when we went to “magic bus”, things started moving finally. We have hiked 70 km per two days with all gear. We have been crossing water 300 times, from small plash to beaver dam until two glacier rivers. Over the fear which we had of bear which could kill us, beaver which could attract us or we were not be able to cross wild river. But after the whole effort and hard walk in dirty mud, we finally reached the last station of Christopher McCandless´ Magic bus. That place had awesome energy. That experience strengthened my courage. The greatest reward was back in civilization, healthy, happy, fulfilling experience. After this expedition I realized, that I have to try something bigger, something more challenging.  In me awoken the desire to transcend their boundaries. So I got a commitment for the next challenge.

 

DSC_2505Magic bus and me on Alaska 2015

   Another step forward was Terry Fox run 2015, which is happening every year all around the world. Terry Fox lost leg under knee, because of cancer. He had tried to be seeing, because he has been raising  money for help to children with a cancer. This money was used for research as a fight against cancer. In beginning  nobody knew about his run, but eventually his every day „Marathon of hope“  became very successful. After amputation his leg he ran with artificial prosthesis, which was very uncomfortable. He was running in any kind of weather.With his handicap of conditions he had run incredible 5373 km, in 143 days. But this unbelievable humanitarian and sports performance,  took the highest fee, his life. Terry was overwhelmed by lung cancer, which expanded to the whole his body.  He died in age 22. But he didn´t die unnecessarily. He has left behind big legacy and inspiration for the whole world, which persists until these days. He achieves, that the Most impossible dreams  can come  true, if you give everything  into it.

Another man who inspired me is Josef Zimovcak. I met him in France, at Kick France 2013(event). He had ridden his special high bike, as many times as before. He has been always attending the tour to earn money for foundation, for diseased children. That is why I have decided to follow his and Terry´s path, and help to people who are in need.

MIC53af5f_80633202Josef Zimovcak on his big bike

   I am planning to ride 8 000 km. I suppose to reach Guinness record. I will ride the opposite direction than Terry, from west coast to east coast. On footbike. I would not like to stay behind in social side of this case. I would love to create or join any  foundation and collect money for children in disease.

Team for crossing Canada:

Me, Frédéric Benoist and … you? 😉

 

Two options:

1) X-ing Canada supported by accompanied vehicle. Which is going to take care of riders. Riders will not carry heavy belongings. In this case it is planned 150 km per day, in 54 days.

2) Riders will carry all the stuff on their bikes. Included all gear. This variant of X-ing is without any kind of help. It is planned 100 km per day, in 80 days.

The trail is very nice, but pretty difficult. The start suppose to be 1st of June 2016. To avoid to adverse weather.The length is about 8 000 km. It starts in Victoria, Vancouver Island, where begins “mile 0” Trans-Canada highway. It is going to be crossed 8 Canadian provinces. First two ones British Columbia and Alberta offer amazing Rocky mountains, where altitude reaches over 2 000 meters. Total elevation is going to be 32 000 meters. And the end of trail finishes by the see, so it is going to decline 32 000 m. The finish of the whole trip is planned in east cost in the city St. John, Newfoundland.

mapa

Footbikes:

For this long distance is best footbike with big wheels diameter 28 and 28 inches. This type is very fast, comfortable and very easy service, because same size wheels.

 

On these web links you can follow my whole project form preparation until summer ride.

 • Blog:

https://footbike4everyonecom.wordpress.com/

(Articles and everything about this project)

 

 • Group on Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1536099200011285/

 

 • Youtube channal:

https://www.youtube.com/channel/UCjwXRkQ43aYdR9D_S9ZdOYg

(Interesting video of the preparations and daily video from crossing Canada.)

 

 • Twitter:

https://twitter.com/Footbike4you

 

 • Instagram:

https://www.instagram.com/footbike_4_everyone/

(pictures)

 

If you want to joint me on footbike, help to support summer ride, sponsor this project or help with something, just send me e-mail please: email: footbike4everyone@gmail.com.

I am grateful for any kind of help.

   Thank you, that you make time read this article about my dream and maybe see you in Canada 😉

 DSC_6554Canmore, Alberta Kanada

 

Než jsem odlítal z domova do Kanady, celý nadšený ze dvou úžasných etap na Kick France 2013. Kde jsme ujeli 250 km za den, a měl jsem možnost přičichnout, jak všechno funguje, jací jsou kluci na koloběžkách a doprovodný tým borci. Po Francii jsem přišel na bláznivý nápad a to přejet na koloběžce Kanadu. Chtěl jsem to ujet hned následující léto po příjezdu do Kanady, ale nic nebylo připraveno a hlavně já. Neměl jsem to správné odhodlání, inspiraci, neznal jsem ani přesnou trasu, neměl jsem kolem sebe ty správné lidi a už vůbec jsem neměl s kým jet.

Mont Ventoux

Po jedné hodině ráno jsme se doškrabali na vrcholu Mont Ventoux 1912 m.n.m. Kdo tam nebyl nepochopí.

   Poslední dva roky jsem nad tím často přemýšlel, ale až tento rok při cestování na Aljašce, když jsme šli ke kouzelnému autobusu, daly se věci konečně do pohybu. Za dva dny jsme ušli 70km se vší výbavou, 300 krát jsme museli přebrodit vodu, od malých louží, přes bobří hráze, až po dvě ledovcové řeky. Přes všechen ten strach, že nás sežere medvěd, napadne bobr nebo že nepřebrodíme velkou řeku, všechna ta námaha a plácání se ve sračkách jsme se nakonec dostali k cílové stanici Christophera McCandless. Místo mělo velice úžasný náboj, ale nakonec největší odměnou této výpravy bylo to, že jsme se vrátili zpátky do civilizace, zdraví, šťastní, plní zážitku a nových zkušenosti. Po téhle výpravě jsem si uvědomil, že musím zkusit něco většího, něco náročnějšího. Probudila se ve mně touha překonat své hranice.  Takže jsem dostal odhodlání k další výzvě.DSC_2529Celá naše malá česká expedice na kouzelném autobusu 😉

   Další krůčkem byl běh Terryho Foxe, který se běhá každý rok na celém světě. Terry Fox přišel o nohu pod kolenem kvůli rakovině. Snažil se svým během dostat do povědomí lidem, aby vybral peníze na pomoct dětem s rakovinou. Finance byly pro výzkum v boji proti rakovině. Z počátku nikdo nepřispíval, ale nakonec jeho každodenní maratón naděje byl velice úspěšný. Po amputace nohy běžel s umělou protézou, která byla nepohodlná. Běžel v jakémkoli počasí, v horku, dešti a i v bouřkách. V těchto podmínkách uběhl neuvěřitelných 5373km za 143 dní. Ale tento neskutečný sociální a sportovní výkon si vybral tu největší možnou daň, jeho život. Mladého 22-ti letého Terryho přemohla rakovina plic, která se rozšířila do celého těla. Zanechal za sebou velký odkaz a inspiraci pro celý svět, který přetrvává až do dnešních dnů. Dokázal, že i ty nejnemožnější sny se můžou stát skutečností, když se do toho dáte všechno.

terryTerry Fox 

    Další člověkem, který mě inspiroval je Josef Zimovčák, potkal jsem ho ve Francii na Kick France 2013, kde opět jel na svém vysokém kole, už po několikáté Tour de France. Jel jako vždycky pro svůj nadační fond „Na kole dětem“. Ani byste nevěřili, jak rychle na tom kole fičí.

Proto jsem se rozhodl, že pojedu v Terryho šlépějích, což bude přibližně 8 000 km.  Tohle by měl být nový Guinessův rekord.  Změnou oproti Terrymu bude, opačný směr od západu na východ a to na koloběžce. Velice rád bych nezůstal ani v sociální stránce pozadu. Chtěl bych vytvořit nebo se připojit k nadacím, které pomáhají nemocným dětem. Po celou cestu chci vybírat peníze pro nadační fond.

DSC_5017Banff, Alberta Canada

Tým pro přejezd Kanady:

Já ,Frédéric Benoist a … ty? 😉

 

Dva možné scénáře přejezdu:

1) Přejezd na koloběžkách bude za podpory auta, které se postará o všechny potřeby jezdce. Jezdci pojedou na lehko. V plánu je ujet minimálně 150 km za den. Při tomto tempu by měl přejezd trvat přibližně 54 dní.

 

2) Jezdci si povezou všechno potřebné vybavení na koloběžkách nebo na připojeném vozíku. Tato varianta je bez jakékoli podpory. Jelikož se pojede na těžko, předpoklad je minimálně 100km za den. V tomto případě by přejezd měl trvat přibližně 80 dní.

 

 

Trasa je velmi pěkná, ale poněkud náročná. Start je plánovaný 1. června 2016, aby se vyhnulo špatnému počasí v horách. Délka trasy je odhadovaná více než 8 000 km. Trasa povede od západního pobřeží z města Victoria na Vancouver Island, kde začíná nultá míle Trans-Canada Highway. Bude se projíždět 8 kanadskými provinciemi. Hned první dvě, Britská Columbie a Alberta mají nádherné hornaté území, kterým vede trasa až přes 2 000 metrů nad mořem. Celkově za celý přejezd bude převýšení 32 000m a jelikož konec trasy je u moře, tak bude klesání 32 000m. Cíl trasy bude na východním pobřeží Kanady ve městě St. John na ostrově Newfoundland.

DSC_5097Banff Národní Park

Koloběžky:

Na tuto dalekou trasu je nejvhodnější koloběžka s koly o průměru 28 x 28 palců. Tento typ je vybrán pro svou rychlost, pohodlnost a velice jednoduchý servis v případě defektu.

 

Zde můžete sledovat vývoj celého projektu, od příprav až po samotnou cestu.

 • Blog:

https://footbike4everyonecom.wordpress.com/

(Články a zajímavosti o tomto projektu)

 

 • Skupina na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/1536099200011285/

 

 • Youtube kanál:

https://www.youtube.com/channel/UCjwXRkQ43aYdR9D_S9ZdOYg

(Zajímavá videa z příprav a každodenní videa z přejezdu Kanady.)

 

 • Twitter:

https://twitter.com/Footbike4you

 

 • Instagram:

https://www.instagram.com/footbike_4_everyone/

(fotky)

Jestli máš zájem podpořit tento zajímavý projekt buď jako sponzor nebo by ses chtěl stát součástí mého týmu, stačí mi napsat na tento email: footbike4everyoe@gmail.com

 

Budu vděčný za jakoukoli pomoc.

Díky, že sis udělal čas na přečtení těchto pár řádků o mém snu a třeba na viděnou v Kanadě 😉

Josef ( Pepe)

znacka footbike.jpgasd