Vývoj projektu / Evolution of project

Hodné změn se odehrálo od mojí ho prvního příspěvku na tento blog. Všechny vedou jen kupředu a cely tento projekt dostává reálný tvar. Tady jsou ty největší změny do dneška.

Too many changes on this project, from time when i wrote my first article on my new blog. Every change push this project forward and it gets real shape. Here is biggers change until today.

  1. Rozjíždějí se spolupracemi na dvou charitativních projektech, kliknutím na tento modrý odkaz a dozvíš se O Nikolce a tedy jak můžete pomoct.  Druhým je projekt SOLIBAD, badminton bez hranic, na který můžete také finančně přispět a pomoct dětem po celém světě, vice na solibad.net
  2. Trasa se změnila, poslední verze je z Vancouveru do Quebec City (5600km) mapa
  3. Už nejsem jediný koloběžkář, ale už jsme dokonce tři a možná budeme 4. V budoucnu bude o každém takový profil jako ten můj
  4. Poslední zásadní věc, je že pojedeme podle planu B. Bez podpory a všechny věci si povezeme na koloběžce.

 

  1. Taking off cooperation on two charity projects, click on this link and learn about Nikolce and here how you can help her. The second project is SOLIBAD, badminton without borders, which can also contribute financially and help children around the world, more on solibad.net
  2. The route has changed, the latest version is from Vancouver to Quebec City (5600 km) here is map
  3. Now I’m not the only footbiker, but we’re even 3 and maybe 4. In the future about any such profile as mine
  4. The last important thing,  we were going according to plan B. Without the support and all the things you carry on footbike.

 

DSC_5513.jpg

Canada