Jak můžete pomoct Nikolce? [How can you help Nikolka]?

Kdo je z okolí Novojičínska, tam muže pomoct úplně každý a velice jednoduchým způsobem. Sbírkou PET vršku. Více informaci najdete na facebookové skupině: Sbírka pro Nikolku  https://www.facebook.com/Sb%C3%ADrka-pro-Nikolku-414452301987409/?fref=ts

Na webu jsou fotky, které vršky sbírat a která ne:
http://bartlovanikolka-cz.webnode.cz/firmy-na-vykup-vicek/

Nový způsob jak mužete je přispět je velice jednoduchy, ani se nemusíte zvednou od počitatče….
https://www.generosity.com/medical-fundraising/story-fearless-nicol-who-needs-your-help/x/13814452

Jestli jste z druhé strany republiky a chcete pomoct, tak můžete poslat finanční prostředky na Nikolčiny rehabilitace. Ty to prostředky můžete poslat na transparentní účet. Jestli jste firma, tak chcete pomoc, tak můžete využit zvýhodnění odepsaní daru z daní díky tomu to učtu. Chtěl bych vás poprosit, jestli jste na tenhle účet přišli díky tomu to projektu přejezdu koloběžek přes Kanadu, budu vám velice vděčen, když do jako variabilní symbol použijete: 777    Důvod, je velice jednoduchý, chtěl bych mít nějakou zpětnou vazbu, že to o co se snažím má smysl nebo když to nebude mít tolik úspěchu, tak budu vědět, že musím něco změnit. Jinak číslo 777 (vs) jsou šťastné čísla nejen pro Nikolku, ale také pro tebe. Díky moc za podporu

Číslo účtu: 2600501676 / 2010 (CZK)

vs: 777

 

Prosím všechny o moc, která má smysl

Pepe

 

 

Who is from nearby Novojičínska there can help everybody a very simple way. PET collection top. More information can be found on the facebook group: Collection for Nicol https://www.facebook.com/Sb%C3%ADrka-pro-Nikolku-414452301987409/?fref=ts

On the site are photos that tops collect and which are not:
http://bartlovanikolka-cz.webnode.cz/firmy-na-vykup-vicek/

New ways you can contribute is very simple, nor do not rise from počitatče ….
https://www.generosity.com/medical-fundraising/story-fearless-nicol-who-needs-your-help/x/13814452

If you’re from the other side of the Republic and you want to help, you can send funds to Nikolčiny rehabilitation. This means you can send transparent account. If you are a company and you want to help, so you can enjoy discounted given up on gift tax because it accounts. I would like to ask you if you’re on this bill came due to the fact that the project crossing scooters across Canada, I will be very grateful if in a variable symbol use: 777 The reason is very simple, I would like to have some feedback that’s what I’m trying to makes sense, or if it does not have as much success, so I know that I need to change something. Otherwise, 777 (vs) are the lucky numbers not only for Nicol, but also for you. Thanks so much for your support

Account number: 2600501676/2010 (CZK)

vs 777

Please all of the power that makes sense

Pepe