Koloběžkový portál [Footbike portal]

 

Vše ze světa koloběžek

Everything from world footbikes

http://www.kolobezkovyportal.cz/cs

 
Moje články o přejezdu Kanady na koloběžkovém portálu:

My articles about crossing Canada on footbike portal:

 

http://www.kolobezkovyportal.cz/cs/clanky/prejezd-kanady-na-kolobezce-50

 

http://www.kolobezkovyportal.cz/cs/clanky/prejezd-kanady-na-kolobezce-dil-ii-69

 

 

http://www.kolobezkovyportal.cz/cs/clanky/prejezd-kanady-na-kolobezce-iii-dil-vybaveni-92