Můj nutriční specialista a kondiční trenér / My nutrition specialist and conditioning coach

Marek Pluhař

Marek fotka

E-mail: pluhar@myozin.cz

Je aktivní sportovec, jedním ze zakladatelů Myozinu. Vystudoval Fakultu tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studia navštívil nejrůznější místa po celém světě. Z těchto zkušeností nadále čerpá inspirace pro každodenní tvorbu. Měl možnost reprezentovat Českou republiku v Rugby League. Zdravému životnímu stylu, fitness a výživě se věnuje 6 let. Díky svým odborným znalostem poskytuje kvalitní informace a přistupuje ke každé osobě individuálně dle její potřeby. Dále pracuje s dětmi a osobami s handicapem, věnuje se funkčnímu tréninku, zdravotnímu cvičení, masážím a kinesio-tapingu. Neustále tvoří nové projekty, rád experimentuje (s tréninkem, výživou). Výsledky experimentů poskytuje všem, aby se inspirovali a našli si cestu při dosažení vlastních cílů.

He is an athlete, one of the founders of http://www.myozin.cz. He graduated from the Faculty of Physical Culture, Palacky University in Olomouc. During his study he has visited various places around the world (e.g. Canada, China,..). From these experiences, he is taking inspiration for everyday work. He was in the Czech Republic national team of Rugby League. He dedicates healthy lifestyle, fitness, and nutrition for 6 years. Thanks to his expertise he is providing quality information and treats each person individually according to needs. He also works with children and persons with disabilities. He dedicated to functional training, health exercises, massages and Kinesio-taping. He is constantly creating new projects. He likes to experiment with training, nutrition, etc. The results of experiments he provides to everyone to be inspired and find the ;way in achieving their own goals.