Profil Frédéric Benoist

 • Jméno [Name]: Frédéric Benoist
 • Přezdívka [Nick name]: Patitrotte
 • Věk [Age]: 46 roku [46 years]
 • Profesionální status [Profesional status]: Profesor sportu [Sport Professor]
 • Rodinný status [Family status]: ženaty [married]
 • Národnost [Nationality]: French
 •  Pozice v projektu [Position in team]: Footbiker
 • Jak dlouho jezdím na koloběžce [How long do you riding on footbike]: od roku 2007 [since 2007 (9 years)]
 • Nejpovedenější koloběžkový projekt [The best footbike project]: Nejlepší byl 24 hodinový závod “24 h du Plateau d’Albion” kde jsem byl nejlepším zavodnímek z Francie    [my best on 24h was during a race : “24 h du Plateau d’Albion”, with a lot of bent. it’s the best perform for the french]
 • Počet koloběžek [How many do you have footbikes?]: 7 koloběžek  [7 footbikes]
 • První koloběžka [first footbike]:  koloběžka Track [footbike track]
 • Nejdéle používaná koloběžka [Longest used footbike]: nejoblibenější koloběžka je ZORCA 2×700 a K-Bike K5 2×12 placů [my favorite footbike is ZOCKRA 2X700 and K-bike K5 2 x12inch]
 • Nejvíc ujeto za 24 hodin a kde [Most kicked  km for 24 hours and where]: 417km,  s 3000 m stoupáním [with 3000 m elevation]
 • Nejdelší ujeta vzdálenost bez zastavení [More long distance without stop] : 560 km
 • Během jednoho roku jsem ujel kolem 10 000 km každý rok. Mezi zaři 2010 a srpnem 2011 ujel 17 000 km na moji koloběžce [During one year I route around 10 000 km each year. between september 2010 and august 2011 : 17 000 with my footbike]
 • Proč chci přejet Canadu [Why I want cross Canada ]: první myšlenka byla pomoct Josefovi [first idéa : to help Josef !]
 • Na co se nejvíc těší na kanadský přejezd [What are you most looking forward to the Canadian crossing]: Přejet Kanadu, bude o velkých emocích. Celý výlet bude nekonečny ( Canada je tak obrovská. Cesta skrz mojí mysl! Tam bude ještě více vjemů z různých krajin. Sdílet tento pocit bude lepší … i když to nebude snadné, být se stejným chlapem 24/24 h během 50 dnů.   [Cross Canada, will be a great Emotion! A trip through the infinity (this country is so immense. Journey through my mind! there will be even more of sensations of different landscapes…]
 •  Na co se nejvíc netěší kanadský přejezd [What most do not enjoy the Canadian crossing]: medvědu a deště [bear and rain]