Super Heavy Duty bumble-bee, neboli super čmelák, který toho hodně snese..

Když jsem se rozhodoval na které koloběžce pojedu, tak jsem měl jen jeden hlavni požadavek. Musí to byt velká koloběžka s dvěma 28 palcovýma kolama. Nevypadalo to jako moc náročný požadavek v dnešní době velkých koloběžek. Napsal jsem všem českým výrobcům koloběžek. Nakonec mi odepsalo jen par, kteří měli zájem o spolupráci. Ale jen jeden splnil moje požadavky a nabídl mi podporu. Na konec ještě byla ve hře ještě francouzská koloběžka, kterou budou sedlat moji dva kolegové na přejezdu. Má duralový rám, který váží polovic, než můj ocelový. Já se rozhodl pro ocel a bohužel nabídku české firmy jsem musel odmítnou, protože nesplňovala můj základní požadavek (28×28). S moji mojí mi požadavky na koloběžku jsem se obrátil jinam.

DSC_5656

Kamarád Václav Jun s kterým jsem byl na Kick France 2013 se mi nabídl, že mi postaví koloběžku podle mých přání. Asi víte, že má velké zkušenosti z koloběžkami a také v Plzní svůj nejenom koloběžkový obchod http://www.kolobezky-plzen.cz/. Sériový rám koloběžky byl jasný, jen jsem musel rozhodnout, kterou barvu si vyberu. V mém užším výběru byla zelena a žlutá, už podle názvu koloběžky super čmelák je vám jasné, že vyhrála žlutá. Na vlastní oči mě barva velice mile překvapila, hodně se mi libí.
Po Fredericových zkušenostech na podobných dlouhých jízdách jsme se rozhodli pro přední kotoučovou brzdu. Duvodu je víc než dost pro tento typ brzdy. Pojedeme s 30kg vybaveni v horách a už jen když prší, tak se většinou dostavuji nečistoty na ráfky a tím se zhoršuje brzdný účinek klasických brzd a my pojedeme 46 dni.

DSC_5694

 

Kola byly zakázkově zapleteny v české firmě Biquest
– černé náboje Novatec (přední montáž na kotouč)
– černé špice DT Swiss křížově zapletené
– černý ráfek Alcyon od Remerxu
– plášťovky Hi-Composite Carbon 23 od TUFO

Přední vidlice:
Duralová pevná Ghost Speedline TG disc black

Brzdy:
– Brzdové páčky Shimano BR4000
– Přední mechanická kotoučová brzda Shimano
– Zadní silniční brzda Shimano

Přední i zadní modré a ocelové blatníky
Chtěl bych velice poděkovat Fredericovi za rady pro stavbu koloběžky na tento projekt. Dále firmě TUFO, za poradenství a také podporu. Díky Hance, že mi dovezla koloběžku do Kanady, ale  hlavním strůjcem mého Super HD Čmeláka je Václav Jun, neměl to jednoduché se mnou , ale nakonec se to povedlo.

Díky moc 😉

DSC_5673

When I was deciding on a scooter to go, so I had only one major requirement. It must be a big scooter with two 28 palcovýma bikes. It did not seem like very demanding requirement nowadays big scooters. I wrote to all Czech manufacturers of scooters. I finally wrote off a couple who were interested in cooperation. But only one met my requirements. At the end of the game there was still a French scooter, which will saddle two of my colleagues at the crossing. It does duralumin frame that weighs half than my steel. I decided to steel and unfortunately Czech companies offer I had to refuse because it did not meet my basic requirement (28×28). With my my my requirements scooter, I turned away.

DSC_5685
Jun Vaclav friend with whom I was on Kick France 2013, he offered to build me a scooter, according to my wishes. You probably know that he has great experience of scooters and also in Pilsen, its only scooter shop http://www.kolobezky-plzen.cz/. Serial frame scooter was clear, I just had to decide which color you choose. In my shortlist was green and yellow, already by name scooter super bumblebee’s obvious that won yellow. On my own eyes the color was very pleasantly surprised, I like a lot.
After Frederic´s experience on similar long journeys we opted for the front disc brake. The reason is more than enough for this type of brake. We will go with 30 kg equipped in the mountains and just when it’s raining, so usually I starts on dirt rims and thereby impairs the braking effect of classical brakes and we will go 46 days.

Wheels were custom-built in the Czech company Biquest
– Black Novatec hub (front mounting plate)
– Black spokes DT Swiss cross entangled
– Black rim Alcyon from REMERX
– Plášťovky Hi-Composite Carbon 23 from TUFO

Front Fork:
Dural firm Ghost Speedline TG disc black

Brakes:
– Brake levers Shimano BR4000
– Front mechanical disc brake Shimano
– Rear brake Shimano road

Front and rear steel fenders and blue

for his advice for building a scooter on this project. Furthermore, the company TUFO for advice and support. Thanks Hance that my scooter imported into Canada. Above all, they thanked the principal architects of my Super HD Bumblebee Vaclav Jun, he had not easy with me, but he did it.

Thanks a lot 😉

IMG_20160528_193516
expedition version…